Grasmaaisel en bio-economie

Maaisels afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Dat is erg jammer want het zijn in feite grondstoffen die goed bruikbaar (kunnen) zijn voor de vezels, als grondverbetering, verpakkings- en andere materialen, veevoeder, grondstof voor chemie, hernieuwbare energiebron ... In eerste instantie gaat het hier wel om materiaal dat niet direct of zelfs helemaal niet inzetbaar is als veevoer. De oplossingen zijn alleen haalbaar als er aan duurzame ketens van aanbod, inzameling, (voor)verwerking en afzet wordt gewerkt.

Een grote uitdaging betreft de beschikbaarheid van geschikte oogstmachines die de natuur niet schaden en van geschikte (voor-)verwerkingsinstallaties. De verdere uitdaging betreft het omzetten van groene grondstoffen in producten voor de regionale afzetmarkt, eventueel via tussenproducten.

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen door de hoge kosten en het niet voor handen zijn van geschikte machines het minst goede beheer te krijgen. Juist deze knelpunten worden in dit project aangepakt. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland hier een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof!

programma

 • 9u30 inleiding project GrasGoed + graslanden (Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde)
 • 10u00 inventarisatie en verwerkingsketen (Stijn Mattheij en Alexander Compeer, Avans hogeschool)
 • 11u00 pauze
 • 11u15 inleiding beheer projectgebieden Natuurpunt (Christof Van Ackere, Natuurpunt)
 • 11u45 de Grassa-technologie en haar doelstellingen (Martijn Wagener, Grassa BV)
 • 12u30 broodjeslunch
 • 13u bezoek aan de demonstratie van de installatie van Grassa (met carpooling)
 • 16u afronding

 

Deze cursus wordt ingericht in het kader van het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof, GrasGoed' in samenwerking met:

voor Vlaanderen: Natuurpunt Beheer, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw, Agricon
voor Nederland: Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision, Grassa

Details

 • Aantal dagen: 1
 • Doelgroep: natuurbeheerders, bedrijven die maaisel verwerken, landbouwers, wegbermbeheerders, beleidsmensen
 • Voorkennis: In principe is geen voorkennis vereist. Er is ruim tijd voorzien om alle technische termen uit te leggen.

Kostprijs

Deze cursus wordt gefinancierd door het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof' en kan daarom gratis worden aangeboden.

Inschrijven is wel verplicht via onderstaande link 'Schrijf me in'.


Overpelt (Limburg)

 • Periode
  donderdag 29 juni 2017
  van 9u30 tot 16u30

 • Plaats
  CC Palethe
  Jeugdlaan 2
  3900 Overpelt

  Bekijk de routebeschrijving

 • Deelnemers
  min. 10 - max. 25

 • Lessenschema

  Datum Docent Vak
  29 juni 2017 Willy Verbeke


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster