EHBO: hulpverlening geïsoleerde arbeid [6 uur]

Medewerkers in bos en natuur werken regelmatig op afgelegen en lastig te bereiken plaatsen (‘geïsoleerde arbeid’). De ‘voorpostfunctie’ van de bedrijfshulpverlening komt hier dringend naar voren, omdat het een tijd kan duren voordat externe hulpverleners ter plekke zijn. Als dat al kan, want niet overal is telefonisch bereik en de werkplek is vaak moeilijk te bereiken voor hulpverleningsdiensten.
Voor dergelijke situaties is deze opleiding 'hulpverlening geïsoleerde arbeid (HGA)' ontwikkeld. Onder geïsoleerde arbeid wordt een werkplek verstaan 'waar binnen roep- en zichtafstand geen of zelden personen aanwezig zijn'. Bijvoorbeeld in het bos, op de heide of op het water.

Leerdoelen:

De deelnemer kan na deze opleiding uitvoering geven aan of heeft enige kennis van:

  • basisbeginselen van EHBO;
  • brandpreventie, een beginnende brand bestrijden;
  • specifieke reddingstechnieken (bijvoorbeeld bij beknelling onder een boom of tak, vluchten uit een omgeslagen tractor of maaimachine);
  • efficiënt en deskundig optreden in noodsituaties (rustig blijven, situatie inschatten, veiligheid van de omgeving, volgorde van handelen);
  • hulpdiensten inschakelen in afgelegen gebieden (bos- en natuurterreinen);
  • bekend zijn met de betekenis van de bedrijfshulpverlening.

Deze cursus kan je aanvragen op de dag en de plaats van je keuze.

Details

  • Aantal dagen: 1 dag
  • Doelgroep: deze cursus is voorbehouden aan erkende bosexploitanten en kopers van hout
  • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig

Kostprijs

Prijs op aanvraag te bekomen bij Carine Vander Meulen.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster