Acuut gevaar bij bomen - NIEUWE REGELGEVING (Visuele boomveiligheidscontrole/VTA)

Als boombeheerder of adviesverlener moet je af en toe potentiëel gevaarlijke bomen beoordelen. Dat kunnen bomen zijn met een holte, met zwammen of met onverwacht uitgebroken takken.

Als adviesverlener wil je uiteraard geen onnodige risico's nemen. Bovendien hou je naast de zorgplicht ook rekening met de maatschappelijke, de historische en de ecologische waarde van de boom in kwestie. De boom zonder meer laten vellen is hierdoor niet steeds te verantwoorden, en gelukkig meestal ook niet nodig.

Een correcte beoordeling van de waarde, de oorzaken van het gevaar en de mogelijke risico's zorgt er voor dat omwonenden en voorbijgangers geen gevaar lopen. Een correcte beoordeling kan ook voorkomen dat bomen overhaast of onnodig worden geveld.

Tijdens deze tweedaagse opleiding leer je bomen correct te beoordelen op acuut gevaar aan de hand van wat je kan zien, een visuele boombeoordeling (VTA). Je krijgt ook inzicht in de vernieuwde regelgeving en aansprakelijkheid hieromtrent. Nieuw is het feit dat de beslissing om een 'acuut gevaarlijke boom' al dan niet te kappen voortaan genomen kan worden door de openbare besturen, en niet langer op het niveau van de Vlaamse overheid. Je leert ook wat er verder met de boom moet gebeuren: gewoon zijn gang laten gaan, maatregelen adviseren of er een specialist bij halen.

Je krijgt zowel theorie als praktijkoefeningen.

Na deze opleiding

 • ken je de procedures voor het kappen;
 • ben je vertrouwd met de vernieuwde regelgeving ‘acuut gevaar';
 • kan je de waarde van de boom objectief en correct inschatten;
 • kan je een boomcontrole uitvoeren aan de hand van de gangbare methoden, zoals VTA;
 • kan je instabiliteit en breukgevoeligheid herkennen en de oorzaak ervan inschatten;
 • kan je een verantwoord en correct advies geven voor de situatie.

Aansluitend wordt in het najaar een Masterclass georganiseerd.

Details

 • Aantal dagen: 2
 • Doelgroep:
  • bomenbeheerders (steden en gemeenten, wegbeheerders ...)
  • adviesverleners acuut gevaar
  • boomverzorgers
 • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen specifieke voorkennis nodig.

Kostprijs

 • 206 euro

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster