Groensafari ‘Investeer in groen, winst verzekerd’

In de regio Haspengouw zijn een aantal prachtige voorbeelden van voordelen en baten van groen in de stad te beleven en bezichtigen.

  • Het Regionaal Landschap maakt er werk van kruidenrijke akkerranden die de biodiversiteit, de bestuiving en zo ook de landbouw en de plaatselijke economie een duwtje in de rug geven.
  • Samen met het Regionaal Landschap werkt de stad Sint-Truiden aan de aanleg, het herstel en de bescherming van hoogstamboomgaarden.
  • Het stedelijk domein ’t Speelhof in Sint-Truiden is een mooi voorbeeld van een natuurherstelproject, inclusief overstromingsbied, met ruimte voor recreatie en stadslandbouw.
  • Het organisch project pit van Z33 bracht in 2011 en 2012 kunst in de open ruimte van Borgloon-Heers. Enkele van deze werken blijven een langere tijd staan. De kunstwerken in het landschap laten voorbijgangers en bezoekers anders naar de omgeving kijken. Alle kunstenaars, zowel gevestigde namen als jong talent, spelen op een speciale manier in op het landschap en op de lokale context. Midden-Haspengouw is een typisch cultuurlandschap, naar eigen behoeften vormgegeven door mensenhanden. pit zoomt in op drie terugkerende thema’s in de regio: het religieuze erfgoed (denk aan de vele kleine parochiekerkjes in en rond Borgloon), het agrarisch-economisch landschap van Midden-Haspengouw en het cultuur-historisch erfgoed van de regio.

Samen met steden en gemeenten, administraties en studie- en ontwerpbureaus brengen we een bezoek aan deze projecten.

RAADPLEEG HIER het VOLLEDIGE PROGRAMMA.

Details

  • Aantal dagen: 1
  • Doelgroep: Lokale besturen, groen- en milieuambtenaren, cultuurambtenaren, ontwerp- en studiebureaus.

Kostprijs

105 euro per persoon (inclusief lunch, huur fietsen en receptie)

Uw inschrijving is pas definitief nadat u het bedrag van 105 euro hebt overgeschreven op rekeningnummer van Inverde op BE25 3751 1174 4382 (BIC BBRUBEBB) met vermelding van uw naam en 'groensafari'.

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster