Natuurmanagement - basis

De opleiding natuurmanagement is gericht naar iedereen die zich wil bijscholen over natuur, groen en bos in Vlaanderen. Deze opleiding is ook de ideale voorbereiding om aan de slag te gaan in de natuursector, zoals bij het Agentschap voor Natuur en Bos, natuurverenigingen, organisaties van terreineigenaars, provincies, gemeenten ...
De opleiding bestaat uit twee delen: een basisopleiding en een vervolgopleiding (specialisatie tot boswachter, beleidsadviseur of natuurinspecteur).

In deze basisopleiding ligt de nadruk op het wat en waarom van het natuur-, groen- en bosbeheer en -beleid in Vlaanderen. Deze opleiding bestaat uit dertien contactdagen die plaatsvinden tussen januari en juni. Er is ook een 14de reserve lesdag om een les in te halen indien nodig. Naast de contactdagen is er ook inhoudelijke ondersteuning via www.ecopedia.be, het kennisdelingsplatform voor groenexpertise van Inverde.

Tijdens de opleiding komen volgende zaken aan bod:
 • de verschillende natuurtypes in Vlaanderen (bos, moeras, grasland en heide);
 • basiskennis natuurwetgeving;
 • relevante beleidsthema’s (Europees beschermde natuur, vermesting, verzuring ...);
 • kennismaking met de groene sector;
 • sociale en communicatieve vaardigheden;
 • geïntegreerde oefening om je opgebouwde kennis toe te passen.


Lesmateriaal en voorbereiding

Het lesmateriaal verschijnt op www.ecopedia.be. Voor aanvang van de les bereid je deze voor via het online beschikbare materiaal. In het totaal heb je per les 3 tot 4 uur nodig aan voorbereiding. Voorzie dus dat je toegang tot internet hebt (bv. in een bibliotheek). Noteer vragen die je hebt over de les want tijdens de les gaat de lesgever in op jouw vragen. Er is dan ook tijd voor oefeningen en discussie. Door het op voorhand bekijken van het lesmateriaal kan je veel meer leren, is er meer tijd voor oefeningen en kan de lesgever al ingaan op je vragen. Het is dus belangrijk dat je de lesvoorbereiding maakt.
Bij aanvang van de lessenreeks krijg je ook een werkmap met daarin cursusteksten en verwijzingen naar lesmateriaal op www.ecopedia.be.

Zelf verplaatsen

De cursus wordt -onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen- op enkele locaties in Vlaanderen ingericht. Als je inschrijft voor de cursus, kies je een bepaalde 'thuislocatie'. Enkele excursies vinden echter plaats op verplaatsing (Zoniënwoud, Kempen). Als cursist zorg je er zelf voor dat je op de verschillende locaties raakt. Soms is er een verplaatsing van de leslocatie naar de excursieplaats in de omgeving. De cursisten regelen deze verplaatsing onderling (carpoolen).

De opleiding Natuurmanagement - basis komt in aanmerking voor betaald educatief verlof en/of opleidingscheques.

Meer informatie over opleidingscheques en betaald educatief verlof lees je op deze pagina.

Heb je nog vragen? Lees dan deze veelgestelde vragen. Vind je geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het secretariaat van Inverde via info@inverde.be of 02 658 24 94.


Wens je deel te nemen aan het examen zonder de opleiding te volgen? Dat kan. Schrijf je hier in voor het examen. Na betaling ontvang je de cursusinhoud.

Details

 • Aantal dagen: 13 (x 6,5u = 84,5 u)
 • Doelgroep: iedereen die zich wil bijscholen over groen, bos en natuur in Vlaanderen
  Minimumleeftijd: 16 jaar
 • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig

Kostprijs

De opleiding Natuurmanagement - basis kost 850 euro (editie 2017).

Voor langdurig werkzoekenden bedraagt de kostprijs 500 euro (editie 2017). Langdurig werklozen zijn personen die sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten of sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten.
Indien je wilt genieten van dit voordeeltarief betaal je eerst het volledige bedrag van 850 euro (editie 2017) en bezorg je ons een bewijs van langdurige werkloosheid van de RVA aan Inverde via post of mail (Inverde, Kasteel van Groenendaal, Duboislaan 1b, 1560 Hoeilaart - info@inverde.be). Na controle van jouw bewijsstuk storten wij 350 euro (editie 2017) terug.


nieuwe opleidingen

 • Periode
  13 lesdagen tussen januari en juni 2019

 • Plaats
  verschillende locaties in Vlaanderen

 • Opmerkingen
  Er kan niet meer ingeschreven worden voor de opleiding Natuurmanagement-basis. De volgende opleiding zal plaatsvinden van januari tot en met juni 2019.

  Indien je geïnteresseerd bent voor deze opleiding kan je je inschrijven op de geïnteresseerdenlijst. Zodra de informatie beschikbaar is, ontvang je een mail met alle informatie over de geplande opleidingen en de mogelijkheid om in te schrijven.

  Inschrijven op de geïnteresseerdenlijst kan hier:

  voornaam
  naam
  e-mail adres
  telefoonnummer
   

 • Deelnemers
  min. 20 - max. 35


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster