Van tuin tot landschap - een ecologische visie

Opgelet: de opleiding die loopt van het voorjaar 2017 tot het voorjaar 2019 is al gestart. De volgende opleiding start in het voorjaar van 2019. Je kan je onderaan deze pagina inschrijven op een geïnteresseerdenlijst. We houden je dan op de hoogte over de nieuwe opleiding.

Meer en meer groenontwerpers, tuinaannemers, beheerders en grondeigenaars zijn zich bewust van de ecologische potenties van de buitenruimte. De nood groeit, al dan niet vanuit financiële overwegingen, om die buitenruimte (klein- of grootschalig) vanuit een ecologische invalshoek in te richten en te beheren. Vaak echter ontbreekt de kennis. Deze opleiding biedt een compleet pakket aan om ecologische aanleg en beheer in de praktijk toe te passen. Het vernieuwende aan de opleiding is dat ze aanleg en beheer van de groene ruimte op een ecologische manier benadert.

Deze opleiding is in Nederland een vaste waarde. Ze wordt daar onder de titel ‘ecologisch hovenier’ al voor de zesde keer ingericht door Stichting Oase. Op de website van Oase kan je lezen wat de filosofie is waarin de opleiding tot stand is gekomen.

Opleidingsdoelen

Met deze opleiding breidt de deelnemer zijn/haar kennis en vaardigheden uit met:

 • kennis van wilde planten in relatie tot bodem, water, aanleg en beheer;
 • kennis van de ecologie van en beheermaatregelen ten gunste van fauna;
 • het monitoren van wilde flora en fauna ten behoeve van beheer;
 • kennis van aanleg en onderhoud van specifieke biotopen en begroeiingen van ecologische terreinen;
 • het kritisch beoordelen van de ecologische kwaliteit van ecologische terreinen;
 • het traceren van inspirerende voorbeelden van natuurontwikkeling en ecologisch beheer;
 • kennis van de belangrijkste vakliteratuur;
 • het kundig en kritisch beoordelen van vakliteratuur;
 • het opnemen en verwoorden van zintuiglijke waarnemingen van geur, kleur, tast tot en met ruimtelijke kwaliteiten als sfeer, harmonie, landschappelijke samenhang van ecologische terreinen;
 • het toelichten van plannen voor aanleg en beheer van ecologische terreinen;
 • het geven van voorlichting over ecologische terreinen;
 • het onderscheiden van en omgaan met eigen sterke en zwakke punten in bovenstaande vaardigheden.

Thema's

De thema's voor de lessen in 2017 zijn:

 • Landschap
 • Bloemenrijk grasland
 • Muurvegetaties en stapelmuren
 • Bodem
 • Velddriedaagse Plantenkennis
 • Composteren en bodemleven
 • Bos – theorie
 • Poelen en zwemvijvers
 • Cultuurhistoriek en kasteelparken
 • Bos – praktijk
 • Gevelgroen en verticale tuinen
 • Paddenstoelen en dood hout
 • Voedselbos
 • Beestjes in de tuin
 • Natuurlijke begraafplaatsen


Volgende thema’s komen mogelijk aan bod in 2018:

 • Wilgenbouw in combinatie met speelnatuur
 • Daktuinen
 • Tijdelijke natuur en bewonersparticipatie
 • Groene speelplaatsen
 • Water
 • Bedrijventerreinen
 • Vlechthagen – heggen leggen
 • Zorgtuinen
 • Natuurlijke zuivering
 • Tweedaags ontwerpatelier
 • Kunst
 • Kleine tuinen
 • Machinegebruik
 • Participatie
 • Materiaalgebruik
 • Tweedaagse plantenkennis
 • Begrazing
 • Vogels in de tuin
 • Ecologische en klimaatbestendige gemeente

Intakegesprek

Voorafgaand aan de opleiding is er met elke cursist een intakegesprek. Hierin bespreken we onder andere je kennis- en ervaringsniveau, maar onderzoeken wij ook de specifieke persoonlijke wensen, verwachtingen en capaciteiten van de potentiële cursist.


Portfolio

Elke cursist wordt verondersteld twee gebieden, één op tuinschaal en één op park- of landschapsschaal, op te volgen doorheen de twee cursusjaren. Bij elk thema krijgen cursisten een opdracht die bij voorkeur wordt uitgevoerd in één of beide gebieden. Ongeveer om de zes maanden, dus drie maal per cursus, zijn er ‘portfoliogesprekken’. Tijdens deze gesprekken zal elke cursist in samenspraak met de begeleiders nagaan wat de stand van zaken is en of er eventueel moet worden bijgestuurd.


Certificaat


Indien je de cursus met succes doorlopen hebt, krijg je een certificaat dat aantoont dat je volleerd bent in het ‘ecologisch hoveniersschap’. Hiervoor moet je minstens 80% van de lessen gevolgd hebben en minstens 80% van de opdrachten naar behoren uitgevoerd hebben.

Volgende organisaties en bedrijven ondersteunen het certificaat:
VELT, Natuurlijk tuinieren, Alert-Eco, Kubiekeruimte vzw,  Erasmushogeschool – Opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur


Inverde organiseert deze opleiding in samenwerking met de Nederlandse Stichting Oase.

Tijdens de opleiding raadplegen we onder andere deze publicatie


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Alexandra Mannaert via 0486 61 01 00.

De opleiding Van tuin tot landschap - een ecologische visie komt in aanmerking voor betaald educatief verlof en/of opleidingscheques.

Meer informatie over opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille lees je op deze pagina.

 

Details

 • Aantal dagen: 40
 • Voorkennis: je hebt best al een ruime voorkennis. Je hebt uitgebreide aantoonbare ervaring in aanleg en beheer van natuurterreinen, landschapselementen, ecologisch groen, ecologische tuinen of parken of je volgde bijvoorbeeld een opleiding biologie, bio-ingenieur, tuininrichting, tuinbouw/tuinaannemer, tuin- of landschapsarchitect.

Kostprijs

De cursusprijs bedraagt 2300 euro per lesjaar. Je betaalt dus voor de ganse opleiding 4600 euro (editie 2017-2018).

In deze cursusprijs zijn volgende zaken inbegrepen:
 • 40 opleidingsdagen, inclusief dranken (koffie, thee, water), verzorgd door specialisten op toplocaties in gans Vlaanderen
 • begeleiding doorheen het opleidingstraject, inclusief drie portfoliogesprekken
 • ter beschikking stelling van didactisch materiaal
 • een introductieweekend (inclusief overnachtingen en maaltijden)
 • de huur van fietsen bij bepaalde excursies

In deze cursusprijs is niet inbegrepen:
 • lunch tijdens de lesdagen
 • vervoer van en naar het introductieweekend
 • drank ’s avonds tijdens het introductieweekend
 • overnachting tijdens de velddriedaagse (optioneel)

verschillende locaties

 • Periode
  De opleiding die loopt van het voorjaar 2017 tot het voorjaar 2019 is reeds gestart. De volgende opleiding start in het voorjaar van 2019.

  De opleiding loopt over twee jaar. Gespreid over twee jaar zijn er een 40-tal lesdagen, inclusief een kennismakingsweekend.

  De lessen vinden doorgaans om de twee weken plaats. Sommige lesdagen worden gebundeld tot een meerdaagse.

  De concrete lesdagen voor de volgende opleiding zijn nog niet bepaald.

 • Plaats
  De lessen vinden plaats op verschillende locaties in Vlaanderen, met één à twee excursies naar de buurlanden.

 • Opmerkingen
  Reken bovenop de lesdagen nog eens minstens 40 dagen tijdsinvestering (omwille van opdrachten, zelfstudie ...).


  Indien je geïnteresseerd bent voor deze opleiding kan je je inschrijven op de geïnteresseerdenlijst. Zodra de informatie over de nieuw geplande opleiding beschikbaar is, ontvang je een mail met alle informatie over de geplande opleiding en de mogelijkheid om in te schrijven.

  Inschrijven op de geïnteresseerdenlijst kan hier:

  voornaam
  naam
  e-mail adres
  telefoonnummer
   

 • Deelnemers
  min. 15 - max. 18

 • Lessenschema

  Datum Docent Vak
  1 januari 2019 Alexandra Mannaert


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster