Examen Natuurmanagement - basis

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering de aanwervingsvoorwaarden goed voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur voor het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Op voorstel van minister Joke Schauvliege is slagen voor het examen dat volgt op de cursus ‘Natuurmanagement – basis’ een voorwaarde om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur.

Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch onderdeel, meer bepaald meerkeuzevragen (het theoretische deel) en een veldoefening (het praktische deel). De veldoefening moet je vooraf maken en geef je uiterlijk 1 maand voor het theoretisch examen af. Meer info vind je in het examenreglement en in de eindtermen en de te kennen leerstof.

Wie slaagt voor het examen zal een getuigschrift voor ‘Natuurmanagement – basis’ ontvangen.

Het eerstvolgende examen zal plaatsvinden op een zaterdagvoormiddag in september 2019. Inschrijven hiervoor kan vanaf 1 maart 2019.

Meer informatie over hoe word ik boswachter, beleidsadviseur of natuurinspecteur lees je hier.

Meer informatie over de vervolgtrajecten voor de drie functies (boswachter, beleidsadviseur en natuurinspecteur) wordt half 2019 meegedeeld.

Details

 • Aantal dagen: 0,5
 • Doelgroep: iedereen die wenst deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur van het Agentschap voor Natuur en Bos. Slagen voor het examen is immers een van de aanwervingsvoorwaarden voor deze drie functies.

  Daarnaast is het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis' een goede basis voor andere functies binnen de natuursector.

 • Voorkennis: de examenleerstof omvat volgende onderwerpen:

  - Inleiding natuurbeheer
  - Inleiding tot de sector
  - Werken met bronnen en soortbeheer
  - Natura 2000 - Europees Beschermde Natuur
  - Biotoop: bos - deel 1: bos als ecotoop
  - Biotoop: bos - deel 2: bosbeheer
  - Biotoop: heide
  - Biotoop: grasland
  - Biotoop: moeras en water
  - Sociale en communicatieve vaardigheden
  - Natuurwetgeving
  - Soortherkenning
  - Veldoefening

Kostprijs

300 euro (editie 2017)

Inschrijven voor het examen is verplicht en kan vanaf 1 maart 2019. Wanneer we je betaling ontvangen hebben, ontvang je een weblink naar de gedetailleerde cursusinhoud en de informatie over de verplichte veldoefening die onderdeel is van het examen en die je vooraf dient te maken.


Brussel

 • Periode
  zaterdag 14 september 2019
  van 9u30 tot 12u30

 • Plaats
  Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  Bekijk de routebeschrijving

 • Opmerkingen
  Inschrijven voor het examen is verplicht en kan vanaf 1 maart 2019

 • Deelnemers

 • Lessenschema

  Datum Docent Vak
  14 september 2019 nog te bepalen A

Gent (Oost-Vlaanderen)

 • Periode
  zaterdag 19 oktober 2019
  van 9u30 tot 12u30

 • Plaats
  VAC Gent
  Virginie Lovelinggebouw
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  Bekijk de routebeschrijving

 • Opmerkingen
  Inschrijven voor het examen is verplicht en kan vanaf 1 maart 2019

 • Deelnemers

 • Lessenschema

  Datum Docent Vak
  19 oktober 2019 nog te bepalen A


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster