Examen Natuurmanagement - basis

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering de aanwervingsvoorwaarden goed voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur voor het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Op voorstel van minister Joke Schauvliege is slagen voor het examen dat volgt op de cursus ‘Natuurmanagement – basis’ een voorwaarde om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur.

Je kan deelnemen aan het examen op één van de volgende dagen: op zaterdag 16 september te Brussel of op zaterdag 18 november te Gent. Het examen vindt telkens in de voormiddag plaats.

Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch onderdeel, meer bepaald 50 meerkeuzevragen en een veldoefening. De veldoefening moet je vooraf maken en geef je uiterlijk af bij aanvang van het theoretisch examen. Het examenreglement kan je hier nalezen.

Wie slaagt voor het examen zal een getuigschrift voor ‘Natuurmanagement – basis’ ontvangen.

Meer informatie over hoe word ik boswachter, beleidsadviseur of natuurinspecteur lees je hier.

Meer informatie over de vervolgtrajecten voor de drie functies (boswachter, beleidsadviseur en natuurinspecteur) wordt begin september meegedeeld.

Details

 • Aantal dagen: 0,5
 • Doelgroep: iedereen die wenst deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur van het Agentschap voor Natuur en Bos. Slagen voor het examen is immers een van de aanwervingsvoorwaarden voor deze drie functies.

  Daarnaast is het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis' een goede basis voor andere functies binnen de natuursector.

 • Voorkennis: de examenleerstof omvat volgende onderwerpen:

  - Inleiding natuurbeheer
  - Inleiding tot de sector
  - Werken met bronnen en soortbeheer
  - Natura 2000 - Europees Beschermde Natuur
  - Biotoop: bos - deel 1: bos als ecotoop
  - Biotoop: bos - deel 2: bosbeheer
  - Biotoop: heide
  - Biotoop: grasland
  - Biotoop: moeras en water
  - Sociale en communicatieve vaardigheden
  - Natuurwetgeving
  - Soortherkenning
  - Veldoefening

  De eindtermen van deze vakken lees je hier.

Kostprijs

Cursisten van de huidige opleiding Natuurmanagement - basis kunnen eenmaal gratis deelnemen aan het examen.

Niet-cursisten betalen 300 euro.

Inschrijven voor het examen is verplicht en kan vanaf 1 maart 2017 tot en met vrijdag 1 september 2017 voor het examen op 16 september en tot en met 5 november (*) voor het examen van 18 november. Wanneer we je betaling ontvangen hebben, ontvang je een weblink naar de gedetailleerde cursusinhoud en de informatie over de verplichte veldoefening die onderdeel is van het examen en die je vooraf dient te maken.

(*) OPGELET: inschrijven voor het examen van 18 november kan nog tot en met 5 november maar zorg er wel voor dat je de verplichte veldoefening al hebt gemaakt in september. In oktober of november is dit niet meer mogelijk!

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2017 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2017 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2018. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster