Wetgeving over kappen en planten van bomen

Mag ik hier bomen kappen? Mag ik hier bomen planten? Een antwoord formuleren op beide vragen is niet eenvoudig. Je moet immers rekening houden met een brede waaier aan wet- en regelgeving zoals onder andere het veldwetboek, de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, het Natuurdecreet, het Bosdecreet en het Onroerenderfgoeddecreet. Maar ook de plaats waar de bomen (zullen) voorkomen is van belang: de afstandregels die in acht genomen moeten worden, in of buiten bos, langs perceelsgrenzen, langs beken of waterlopen, onder hoogspanningskabels, in de buurt van leidingen, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, noem maar op.

Tijdens deze opleiding bespreken we alle relevante wetgevende bepalingen die van toepassing kunnen zijn op zowel het kappen als het planten van bomen. Nadien gaan we dieper in op tal van praktijkvoorbeelden en formuleren een antwoord op vragen zoals:

 • bomen kappen in bossen: aan wie vraag ik toestemming?
 • die zieke bomenrij in landbouwgebied: mag ik die zonder vergunning kappen?
 • bomen knotten in het najaar: moet de gemeente toestemming geven?
 • de boom in mijn tuin is ziek, mag ik hem kappen?
 • mag ik wortels kappen van de boom van mijn buur?
 • een geboorteboom voor dochterlief: waar plant ik die best?
Kortom, na de vorming kan je een antwoord formuleren op de vraag of een bepaalde boom gekapt of geplant mag worden en bij welke instanties je vergunningen en adviezen moet opvragen.

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingsuren voor MER-deskundigen biodiversiteit.

Details

 • Aantal dagen: 1
 • Doelgroep: gemeentelijke ambtenaren stedenbouw, groen- en milieudienst, adviesverleners in de sector, kopers van hout, boomverzorgers en ge├»nteresseerden
 • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig

Kostprijs

 • 95 euro
 • 85,50 euro | cursisten Natuurmanagement
 • 57 euro | studenten en werkzoekenden

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster