Het nieuwe natuurbeheerplan (Europese natuurdoelen)

De integratie van het bos- en natuurdecreet is volop aan de gang. Hierbij doet het concept ‘geïntegreerd natuurbeheer’ zijn intrede. Dit houdt in dat voor alle natuurterreinen wordt gestreefd naar duurzaam beheer met een optimale invulling van de ecologische, de sociale en de economische functie en dit binnen de draagkracht van het gebied. De verhouding van deze functies wordt onder andere bepaald door de doelstellingen van de eigenaar en de terreincondities.

Binnen dit kader werd niet alleen een nieuw concept voor geïntegreerd natuurbeheer uitgewerkt, er zal in de toekomst ook nog maar één soort beheerplan bestaan. Verschillende terreintypes (bos, open ecotopen, park, bermen, bomenrijen …), verschillende eigenaars en eigenaarscategorieën, en verschillende ambities zullen in één beheerplan kunnen worden gecombineerd. Maar een beheerplan met één terreintype, één eigenaar en/of één ambitie blijft ook mogelijk.

Tot de regelgeving werkelijk van kracht wordt, stimuleert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) terreinbeheerders om al zoveel mogelijk te werken volgens de nieuwe filosofie van geïntegreerd natuurbeheer. Het is niet verplicht maar het biedt voordelen om jouw beheerplan al volgens de nieuwe regelgeving op te maken.

Tijdens deze vorming gaan we concreet in op hoe een natuurbeheerplan opgebouwd wordt in de nieuwe stijl. Dit bekijken we aan de hand van het opgemaakte natuurbeheerplan voor de Hoofsweer te Brecht: we vergelijken de situatie op het terrein met het eigenlijke natuurbeheerplan voor het gebied.

Deze opleiding komt in aanmerking voor zes opleidingsuren voor MER-deskundigen biodiversiteit.

Details

  • Aantal dagen: 1
  • Doelgroep: natuurverenigingen, private en openbare landeigenaars, studiebureaus en Vlaamse overheden
  • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig.

Kostprijs

  • 40 euro
  • 36 euro | cursisten Natuurmanagement
  • 24 euro | studenten en werkzoekenden

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2017 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2017 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2018. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster