Toolbox: hand- en armsignalen

Werkzaamheden waarbij de bedienaar/uitvoerder geen of een beperkt zicht heeft op zijn werkomgeving en waarbij zijn handelingen anderen in gevaar kunnen brengen, moeten uitgevoerd worden met de hulp van een bevoegd seingever.
Voorbeelden hiervan zijn werken met hijskranen, boslieren, heftoestellen en het uitvoeren van bosexploitatiewerken. 

Volgende veiligheids- en gezondheidssignalering wordt hiervoor gebruikt (al dan niet gelijktijdig):

  • een mondelinge mededeling
  • een hand- of armsein

Tijdens deze toolbox worden de voorschriften inzake hand- en armseinen opgefrist en leer je ze duidelijk communiceren.

 

WAT IS EEN TOOLBOX?

Het gebeurt dat een opleiding, een grondige uitleg of zelfs praktijkervaring wegdeemstert. Na te lange tijd of door te weinig oefening.

Dan wordt werken al snel onveilig.

Een korte opfrissing is dan een must. Geen droge cursus, maar een interactieve formule met als aandachtspunt veiligheid en veilig werken.

Daarom ontwikkelde Inverde toolboxen. Een toolbox is een korte, interactieve opfrissing (90 minuten) van eerder opgedane kennis met als aandachtspunt veiligheid en veilig werken.

Je kan op één dag verschillende toolboxen bestellen voor eenzelfde groep werknemers. Je kan eenzelfde toolbox ook meerdere keren per dag bestellen voor verschillende groepen werknemers.
Of een mix van beide helemaal op maat van de wensen en noden van je bedrijf.

Opgelet: een toolbox vervangt geenszins opleidingen over hetzelfde thema.

Deze toolbox komt in aanmerking voor de erkenningskaart voor bosexploitanten en kopers van hout. Let wel: je dient vier toolboxen op één dag te plannen (of twee toolboxen op twee halve dagen) om aan een volledige opleidingsdag te komen.

 

Details

  • Aantal dagen: 1,5u
  • Doelgroep: iedereen die werkzaamheden uitoefent met geen of beperkt zicht op zijn werkomgeving en waarbij zijn handelingen anderen in gevaar kunnen brengen
  • Voorkennis: je hebt voor deze toolbox geen voorkennis nodig.

Kostprijs

Prijs op aanvraag te bekomen bij Carine Vander Meulen.

Lees hier de algemene voorwaarden van Inverde.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster