Grasmaaisel en bio-economie: bedrijfsbezoek i.k.v. GrasGoed

Maaisels afkomstig uit natuur- en landschapsbeheer worden vaak niet of beperkt benut. Dat is erg jammer want het zijn in feite grondstoffen die goed bruikbaar (kunnen) zijn voor de vezels, als grondverbetering, verpakkings- en andere materialen, veevoeder, grondstof voor chemie, hernieuwbare energiebron ... In eerste instantie gaat het hier wel om materiaal dat niet direct of zelfs helemaal niet inzetbaar is als veevoer. De oplossingen zijn alleen haalbaar als er aan duurzame ketens van aanbod, inzameling, (voor)verwerking en afzet wordt gewerkt.

Een grote uitdaging betreft de beschikbaarheid van geschikte oogstmachines die de natuur niet schaden en van geschikte (voor-)verwerkingsinstallaties. De verdere uitdaging betreft het omzetten van groene grondstoffen in producten voor de regionale afzetmarkt, eventueel via tussenproducten.

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen door de hoge kosten en het niet voor handen zijn van geschikte machines het minst goede beheer te krijgen. Juist deze knelpunten worden in dit project aangepakt. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland hier een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof!


PROGRAMMA

 • 9u30 inleiding project GrasGoed + graslanden (Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde)
 • 10u00 inleiding beheer projectgebieden Natuurpunt (Christof Van Ackere, Natuurpunt)
 • 10u45 pauze
 • 11u00 inventarisatie en verwerkingsketen (Stijn Mattheij en Alexander Compeer, Avans hogeschool)
 • 11u45 de Grassa-technologie en haar doelstellingen (Bram Koopmans, Grassa BV)
 • 12u30 broodjeslunch
 • 13u bezoek aan de demonstratie van de mobiele installatie van Grassa (met carpooling), natuurcentrum De Wulp, Tussenstraat 10, 3910 Neerpelt.
 • 16u afronding

 

Deze cursus wordt ingericht in het kader van het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof, GrasGoed' in samenwerking met:

voor Vlaanderen: Natuurpunt Beheer, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw, Agricon
voor Nederland: Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision, Grassa

Details

 • Aantal dagen: 1
 • Doelgroep: natuurbeheerders, bedrijven die maaisel verwerken, landbouwers, wegbermbeheerders, beleidsmensen
 • Voorkennis: je hebt geen voorkennis nodig. Er is ruim tijd voorzien om alle technische termen uit te leggen.

Kostprijs

Deze cursus wordt gefinancierd door het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof' en kan daarom gratis worden aangeboden.

Inschrijven is wel verplicht via onderstaande link 'Schrijf me in'.

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster