Masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven

Het bedrijfsleven en de natuur zijn al lang geen tegenpolen meer. Steeds meer bedrijven hechten belang aan natuur en biodiversiteit. Omdat natuur verkoopt en het bedrijfsimago versterkt. Omdat een natuurrijke of groene omgeving rustgevend en inspirerend kan zijn. En omdat natuur ook strategisch interessant blijkt voor een bedrijf. Denk aan goedkoper groenbeheer of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar biodiversiteit is geen ‘core business’ voor bedrijven. Een professionele ondersteuning is dan ook geen overbodige luxe.

Interregproject 2B Connect biedt u een masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven die voorziet in deze behoefte.

Na afloop:

 • weet u hoe u een bedrijf kunt benaderen om te werken aan biodiversiteit;
 • kunt u kansen voor natuur inschatten en beoordelen;
 • weet u hoe u die plannen tot uitvoering brengt, ook op langere termijn.

Bent u geïnteresseerd in biodiversiteit en bedrijven, maar hebt u niet meteen de ambitie om adviseur te worden? Dan is de Masterclass Light misschien wel interessant voor u.

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingsuren voor MER-deskundigen biodiversiteit.

Details

 • Aantal dagen: 6
 • Doelgroep: Deze masterclass wordt beschouwd als een vervolgopleiding voor ecologen, tuin- en landschapsarchitecten met een ruime ecologische kennis en andere natuurprofessionals. U wilt bedrijven - al dan niet vanuit een commerciële insteek - stap voor stap helpen om hun terrein biodivers in te richten en/of te beheren en biodiversiteit te verankeren in hun milieumanagementsystemen. Alleen had u daartoe graag uw natuurtechnische vaardigheden en overtuigingskracht verder aangescherpt. Het kriebelt ook om een eerste praktijkervaring op te doen.

  Selectieprocedure: Voor deze zesdaagse masterclass geldt een selectie aan de hand van uw ecologische kennis en motivatie. Hiertoe vragen we u om tijdens uw inschrijving te antwoorden op enkele algemene vragen. Mogelijk nemen wij na uw inschrijving contact met u op.

  Stageopdracht: Van de deelnemers aan de Masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven wordt verwacht dat zij na de zes lesdagen een stageopdracht maken en indienen bij de Strategische Projectenorganisatie Kempen. Deze stageopdracht kan uitgevoerd worden bij een eigen gekozen bedrijf of bij een bedrijf dat op een lijst van geïnteresseerden staat. De ingediende stageopdracht wordt vervolgens beoordeeld. Indien de cursist via de stageopdracht aangetoond heeft dat hij of zij over de nodige know-how beschikt om als adviseur biodiversiteit en bedrijven te fungeren, komt de cursist nadien op een lijst van ‘te contacteren adviseurs’ te staan. De voorwaarden waaraan de stageopdracht moet voldoen, worden tijdens de Masterclass verduidelijkt.

 • Voorkennis: U beschikt over ecologische kennis, een vlot taalgebruik en u heeft affiniteit met het bedrijfsleven.

  Bent u niet zeker of uw ecologische kennis voldoende is, dan raden wij u aan om deze test te doorlopen. Die geeft u een idee van de ecologische voorkennis waarover u dient te beschikken wanneer u deze Masterclass wilt volgen. U zou op het grootste deel van deze vragen zonder meer moeten kunnen antwoorden, en de resterende vragen mits wat extra informatie die u moet opzoeken. U weet daarbij goed en snel waar u de nodige informatie kan vinden.
  Lukt het niet om op minstens de helft van deze vragen vlot te antwoorden, dan raden we u aan om de Masterclass Light te volgen, waarin dezelfde onderwerpen als de eigenlijke Masterclass worden besproken.

Kostprijs

Deze opleiding wordt gratis aangeboden.

2B Connect

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster