Excursie: beheer van het Zoniënwoud en Natura 2000-doelstellingen

Natura 2000 bestaat 25 jaar. Natura 2000 is een Europees netwerk van gebieden die zijn aangeduid om Europees beschermde habitattypes en soorten de kans te geven duurzaam te overleven en zo de Europese biodiversiteit te bewaren. Trouwens, ook Inverde wordt dit jaar 25!

Deze excursie voert je langsheen de mooiste stukjes van het Zoniënwoud. Aan de hand van voorbeelden uit het beheerplan krijg je zicht op wat Natura 2000 is en waarom het voor Vlaanderen en Europa zo’n belangrijk kader is.

Tijdens deze excursie krijg je zeer concreet uitleg over de beheertypes, de Natura 2000-habitats en hun verdeling over het terrein. We bespreken de aanpak van de beuken en lopen door mooi gemengd eikenbos, soortenrijk grasland en struweel. Alhoewel Zoniën vooral gelegen is op zure leemgrond is er plaatselijk ook een beetje kalk. Op sommige plaatsen wordt nogal intensief beheerd en op andere plaatsen wordt in principe bewust niets gedaan.

Bij nat weer zijn aangepast schoeisel en kledij aangewezen, maar rubberlaarzen zijn niet nodig.

Details

  • Aantal dagen: 0,5
  • Doelgroep: alle natuurliefhebbers
  • Voorkennis: je hebt voor deze excursie geen voorkennis nodig

Kostprijs

24 euro

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2017 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2017 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2018. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster