Klankbordgroep eco2eco

In het Interreg-project eco2eco werken acht Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen - Nederland. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarbij het mogelijk is natuurdoelen te realiseren en tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Het project startte in juni 2016 en is nu volop in uitvoering. Een mooi moment voor een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de houtsector en het bosbeheer. Organisaties gericht op uitvoering, beleid en onderzoek zijn aanwezig, zowel privé als overheid. Deze mensen betrekken we bij de inhoudelijke en beleidsmatige discussies binnen het project. Op deze manier willen we een samenwerking tussen verschillende spelers binnen de bosbeheer- en houtsector aanzwengelen om zo het project en de resultaten daarvan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van spelers uit het werkveld.


PROGRAMMA

13u30: Ontvangst met koffie

14u00:

  • Algemene projectvoorstelling: kadering van de projectdoelstellingen en duiding van de positie van de klankbordgroep in het project
  • Voorstellingsronde van de aanwezigen
  • Praatcafés: in kleine groepjes wordt aan de hand van stellingen gediscussieerd over relevante onderwerpen die in het project aan bod komen
  • Samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten die uit de praatcafés naar voor kwamen en aanzet tot hoe deze in het verdere projectverloop kunnen worden meegenomen

16u30: Netwerkborrel

 

Het project eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info vind je op www.eco2eco.info.

 

Partners in dit project zijn:

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Nelle Thyssen via nelle.thyssen@vlaanderen.be of 0478 45 14 34

Details

  • Aantal dagen: 0,5
  • Doelgroep: we richten ons tot alle vertegenwoordigers uit de brede houtsector: bosbeheerders, boseigenaren, exploitanten, verwerkers van hout, beleidsmedewerkers en alle andere geïnteresseerden

Kostprijs

Deelnemen aan de klankbordgroep is gratis.

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2017 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2017 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2018. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster