Grasraffinage: bedrijfsbezoek i.k.v. Grasgoed

Niet alle maaisels uit natuur- en landschapsbeheer zijn bruikbaar als veevoer. Het 'rest'maaisel wordt vaak niet benut, of in erg beperkte mate. En dat is erg jammer, want het is een grondstof die goed bruikbaar (kan) zijn voor de vezels, verpakkings- en andere materialen, grondverbetering, potgrond, grondstof voor chemie, hernieuwbare energiebron ... Deze oplossingen zijn haalbaar, maar enkel als er aan duurzame ketens van aanbod, inzameling, (voor)verwerking en afzet wordt gewerkt.

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen het minst goede beheer te krijgen. Dat beheer is immers duur en vaak zijn er geen geschikte machines voorhanden.

Het project Grasgoed wil deze knelpunten aanpakken. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland met dit project een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof.

Tijdens dit bedrijfsbezoek krijgen we te horen hoe Newfoss het grasmaaisel uit natuurgebieden raffineert via een biologisch proces. Het natuurmaaisel wordt gescheiden in vezels en inhoudsstoffen zoals eiwitten en suikers. De vezels vinden verder hun afzet in de papierindustrie en kartonnen verpakkingen zoals eierdoosjes.


PROGRAMMA:

  • 09u - vertrek van de bus in Hasselt
  • 11u - in Uden uitleg over de werking van Newfoss en bedrijfsbezoek
  • 12u - lunch
  • 13u - vertrek naar bedrijf Van Stipdonk en bedrijfsbezoek
  • 15u30 - afsluiting en terugkeer
  • 17u30 (ongeveer) - terug in Hasselt

 

Deze cursus wordt ingericht in het kader van het interregproject 'GrasGoed, natuurlijk groen als grondstof' in samenwerking met:

voor Vlaanderen: Natuurpunt Beheer, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw, Agricon
voor Nederland: Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision, Grassa

Details

  • Aantal dagen: 1
  • Doelgroep: natuurbeheerders, bedrijven die maaisel verwerken, landbouwers, wegbermbeheerders, beleidsmensen en andere geïnteresseerden
  • Voorkennis: je hebt voor dit bedrijfsbezoek geen voorkennis nodig

Kostprijs

Dit bedrijfsbezoek wordt gratis aangeboden in het kader van het Europees project 'GrasGoed, natuurlijk groen als grondstof'.

Inschrijven is verplicht en kan via de inschrijvingslink hieronder 'Schrijf me in'.

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster