Polenreis: Biebrza en Bialowieza

In 2018 gaat Inverde opnieuw op reis naar Noordoost-Polen. We bezoeken er de vallei van de Biebrza, die model staat voor volledig natuurlijke riviervalleien zoals die eeuwen geleden ook bij ons voorkwamen. Veel aandacht zal besteed worden aan het beheer van het laagveen, de fauna (vogels, eland ...) en de moerasbossen. Daarna gaan we naar het oerbos van Bialowieza, waar de Europese bison van uitsterven gered is en waar nog zowat alle grote inheemse zoogdieren voorkomen. Onderweg maken we ook kennis met de bosbouwers en het gewone bosbeheer zoals dat in deze streek gevoerd wordt.

De reis duurt acht dagen, heen- en terugreis per vliegtuig inbegrepen. Voor de overnachtingen worden zeer degelijke hotels ingeschakeld. De verplaatsingen in Polen gebeuren met een lokale busmaatschappij. De uitleg is in het Engels en wordt gegeven door lokale gidsen die bij het beheer betrokken zijn. Daarnaast is er ook een Vlaamse Inverde-begeleider mee. Beide gebieden zijn referenties voor het natuurbehoud in ons klimaatsgebied, zodat deze reis je visie op natuur mee kan bepalen.

PROGRAMMA

Dag 1: zaterdag 30 juni 2018 - Vertrek

 • Vertrek in België, vliegtuig- en busreis, aankomst in Biebrza Nationaal Park (NP)
 • Voorstelling van het Biebrza NP en het reisprogramma
 • Wandeling in de omgeving van het hotel
 • Overnachting in Biebrza-vallei

Dag 2: zondag 1 juli 2018 - de wetlands van Biebrza nationaal park

 • Bezoek aan het zuidelijk gedeelte van het NP, overzicht van de aanwezige vegetatietypes
 • verkeersinfrastructuur en elandbeheer
 • hooilandbeheer en de veranderingen in het landschap
 • nature trail Barwik fen en andere (uitgestrekte) natuurgebieden
 • Brzostowo: ‘happy cows’, begrazing van de riviergraslanden als ‘gemene weiden’
 • Beheer in functie van Waterrietzanger
 • Overnachting in Biebrza-vallei

Dag 3: maandag 2 juli 2018 - de rivier zelf

 • bezoek aan een hoogveen en relicten van turfwinning
 • volledig spontane ontwikkelingen in een riviervallei
 • kanotrip van 15 km op de Biebrzarivier, natuurlijke meandering !
 • Overnachting in Biebrza-vallei

Dag 4: dinsdag 3 juli 2018 - Het woeste binnenland van de Biebrzavalle

 • De bossen van het 'Rode moeras', één van de eerste volledig beschermde Poolse natuur- of bosreservaten
 • Hydrologisch herstelproject
 • In dit gebied leven vele elanden en het is ook een plaats waar de eland door de eeuwen heen in Europa heeft overleefd
 • Beheer van grotere dieren : konik, arenden, edelhert, korhoen ...
 • Overnachting in Biebrza-vallei

Dag 5: woensdag 4 juli 2018 - De bossen van Knyszynska

 • Transfer van Biebrza naar Bialowieza over Knyszynska
 • Stop in de staatsbosbouweenheid van Knyszynska en kennismaking met hun bosbeheer
 • Bezoek aan het natuurreservaat van Krzemionka
 • Aankomst in Bialowieza - afhankelijk van de tijd: korte wandeling in het paleispark (uit de tijd van de tsaren, Romanovdynastie), avondgeluiden van het bos, observatie van dwerguil
 • Overnachting in Bialowieza

Dag 6: donderdag 5 juli 2018 - Het oerbos van Bialowieza

  • morgenwandeling naar het integraal beschermde deel van het nationaal park Bialowieza, het laatste laagland oerbos in ons klimaatsgebied van Europa
  • Bosgeschiedenis, het bosecosysteem aan het werk
  • De tijd van de koningen en ... roofzuchtige bosbouw in het begin van de 20ste eeuw
  • Een andere wandeling doorheen de oerboskern van Bialowieza (Tropinka path, Bison's ribes), voorbeeld van toeristische infrastructuur
  • Overnachting in Bialowieza

   Dag 7: vrijdag 6 juli 2018 - Het Bialowiezabos - Wat verder?

   • Natuurbehoud versus bosbouw - een bezoek aan het deel beheerd door de Poolse staatsbosbouwadministratie
   • Het probleem van de schorskeverinvasie op fijnspar
   • Natuurlijke herbebossingsmethodes
   • Wildbeheer inclusief de Europese bison
   • Overnachting in Bialowieza

   Dag 8: zaterdag 7 juli 2018 - Terugkeer

   • Ochtendwandeling in het Paleispark
   • Transfer naar de luchthaven en terugkeer naar België

   Voor sommige activiteiten is een een iets betere conditie vereist. Maar de deelnemers zijn altijd vrij om een deel van het drukke programma te vervangen door enkele uren extra rust in afspraak met de gidsen.

   Details

   • Aantal dagen: 8
   • Doelgroep: alle natuurliefhebbers die nieuwsgierig zijn om enkele bekende referentiegebieden goed te leren kennen
   • Voorkennis: je hebt voor deze studiereis geen voorkennis nodig

   Kostprijs

   1495 euro per persoon

   Inbegrepen in deze prijs: vliegtuigreis, alle overnachtingen op basis van een twee- of meerpersoonskamer, maaltijden (ontbijt (7x), lunch (8x), diner (7x), drank bij maaltijden), vervoer ter plaatse, toegangstickets en (plaatselijke) gidsen.

   Niet inbegrepen: vervoer tot de plaats van samenkomst (Brussels Airport), ontbijt vertrekdag, dranken, persoonlijke uitgaven en verzekering.

   Voor verblijf in een eenpersoonskamer wordt 120 euro extra aangerekend.

   Schrijf je hieronder in voor 8 juni 2018 en schrijf 1495 euro (of 1615 euro als je een eenpersoonskamer wenst) over op het rekeningnummer van Inverde (BE25 3751 1174 4382 - BIC BBRUBEBB) met vermelding van je naam en 'reis Polen'.

   Door je in te schrijven voor deze excursie verklaar je je akkoord met de 'Algemene voorwaarden voor reizen en excursies van Inverde'.

   De reiscontractenwet (Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 1 april 1994) voorziet dat de organisator van een activiteit die langer dan 24 uur duurt en/of die een overnachting omvat, verplicht is om een contract af te sluiten met elke deelnemer aan deze activiteit.

   Gelieve dit contract te dateren en handtekenen en minstens 21 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit aan Inverde te bezorgen door te mailen naar info@inverde.be, te faxen naar +32 (0)2 658 24 95 of via de post te sturen naar Inverde, Duboislaan 1, 1560 Hoeilaart.

   De inschrijvingen voor de Polenreis werden afgesloten.

    

   Praktische informatie

   Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


   copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster