GrasGoed rupsen over nat terrein

Op donderdag 18 oktober organiseren Natuurpunt, Natuurinvest en Vandervelden Algemene Bosbouw een cursusnamiddag over het gebruik van rupsmachines op natte terreinen. De cursus kadert in het Interreg-project GrasGoed waarin we met 12 partners natuurgras inzetten als grondstof voor duurzame producten, zoals isolatiematten en graspapier. Om dit te realiseren sleutelen we aan de ganse keten van gras tot goed.

Een belangrijke eerste stap in deze keten is het maaien van graslanden en het verzamelen van het natuurmaaisel. Dit gebeurt binnen GrasGoed ook op graslanden die heel kwetsbaar zijn en vragen om de inzet van gespecialiseerde rupsmachines. Globaal genomen kennen we al heel wat over de ontwikkeling van vegetaties onder natuurbeheer. Binnen GrasGoed gebeurt nu vooral de efficiëntieslag: hoe kunnen we het maaiwerk op terrein zo goed mogelijk organiseren en het maaisel optimaal afvoeren voor verwerking?

In dat opzicht legde Natuurpunt contacten met machinebouwers, organiseerden ze testen met rupsmachines op nat tot zeer nat terrein en een kennisdag “Ecologisch maaibeheer” met verschillende natuurbeheerders in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast sleutelde Vandervelden aan een machine die een onontbeerlijke rol speelt in het project: een 'tussentransportmachine' die zowel inzetbaar is in gevoelige terreinen als op de openbare weg en zo het maaisel snel uit het natuurgebied weet te halen. De resultaten van dit leertraject stellen zij samen met Natuurinvest graag aan jullie voor.

Maar we richten ons ook op de toekomst. Het is duidelijk dat het maaibeheer op zeer natte terreinen altijd een onderdeel zal blijven van het landschapsbeheer in teken van biodiversiteit. Tijd dus om na te denken hoe dit best kan gebeuren. Wil je verschillende machines aan het werk zien en meedenken over komende ontwikkelingen dan ben je van harte welkom op deze cursusnamiddag.

12u : ontvangst bij een broodje en een drankje. Graag op voorhand inschrijven bij Natuurinvest.

13u : presentaties
- Inleiding over project GrasGoed door Willy Verbeke (Natuurinvest)
- De ontsluiting van de Zwarte beekvallei voor het natuurbeheer door Wouter Van Muysen (Vlaamse Landmaatschappij)
- De ontwikkeling van machines in het project GrasGoed door Katrien Wijns (Natuurpunt)

14u demonstratie
We tonen machines aan het werk in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. Het betreft zowel verschillende maai- en/of opraapsystemen op rupsen als een 'tussentransportmachine'. Deze demonstratie gaat door langs de Kraaienstraat in Koersel.

Logo GrasgoedLogo interreg Vlaanderen Nederland Europese unie

Details

  • Aantal dagen: 0.5
  • Doelgroep: terreinbeheerders van natuurorganisaties, mensen binnen ANB die betrokken zijn bij het gebruik of de aankoop van maaimachines
  • Voorkennis: geen specifieke voorkennis vereist

Kostprijs

gratis in het kader van interregproject GrasGoed

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster