Harmonisch Park- en Groenbeheer

 

Met de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten stimuleren om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken.

Drie pijlers vormen de basis:

• de maatschappelijke noden van de parkgebruiker

• het behoud en de versterking van de natuurwaarden

• de bescherming van het leefmilieu

> Lees meer over onze visie HPG


Contactpersoon bij ANB:

Eva Troch
Tel: 02 553 75 87


Vademecums Harmonisch Park- en Groenbeheer

Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van het stedelijk groen, ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een reeks vademecums. Deze vademecums zijn te bestellen via de webwinkel.

Opleidingen Harmonisch Park- en Groenbeheer

Om groenbeheerders, studiebureaus, adviesverleners … vertrouwd te maken met de visie HPG bieden we verschillende opleidingen aan. Er zijn ook opleidingen rond specifieke thema’s zoals graslandbeheer, bomenbeheer, kruidachtigen, …

We gaan ook regelmatig op groensafari waarbij we ons laten inspireren door voorbeelden uit binnen- én buitenland.

> Meer info over de verschillende opleidingen Harmonisch Park- en Groenbeheer
> Check ook waar we binnenkort op groensafari gaan!


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster