Kennis over de bossector

 

 

Recent onderzoek

 

 • Artikel in De Boomklever: Brabantse heide in Zoniën, een nieuwe start

 • Studie markeringen in het bos: 'Duur zichtbaarheid verven'

  Duidelijke markeringen in het bos zijn essentieel voor een goed beheer. Het is een efficiënte manier van communiceren tussen beheerder, exploitant, onderzoeker,… Verf is voor het aanbrengen van deze markeringen een handig hulpmiddel. Het is wel belangrijk dat de verf goed zichtbaar blijft, ook lang na het aanbrengen van de markering. In deze studie werd de zichtbaarheid van verschillende soorten verf op termijn onderzocht en werd rekening gehouden met milieuaspecten.

  > Bekijk het rapport

   

 • Kobe-project H4: “Meting na hamering”

  Hout uit de Vlaamse openbare bossen wordt traditioneel ‘op stam’ verkocht. In de houtcatalogus wordt - naast het aantal stuks - steeds een schatting gegeven van het te koop aangeboden houtvolume. Doel van dit KOBE-project was om na te gaan of de volumeschattingen - en de erbij horende metingen - eventueel efficiënter georganiseerd konden worden, zonder in te boeten op de gewenste nauwkeurigheid.

  Hierbij werd gefocust op enerzijds het gebruik van andere tarieven, zoals het tarief met één ingang en de gegradueerde tarieven, en anderzijds op het vervangen van hoogtemetingen op het terrein door hoogtes uit diameter-hoogtecurves. Uit de studie bleek vooral het gebruik van diameter-hoogtecurves veelbelovend. De beste resultaten werden behaald met curves op bestandsniveau. Gebruik van andere tarieven bleek geen optie.
  > Bekijk het rapport

   

 • Kwalificeren – Dimensioneren (QD):
  Flexibel natuurgericht bosbeheer binnen een strakke timing.

  Dit rapport geeft een algemene inleiding tot QD beheer en een overzicht van de belangrijkste kenmerken, het ontstaan, de potenties binnen het Vlaamse bos- en natuurbeleid en de limieten.
  > Bekijk het rapport

   

 • Draagkracht voor biomassaoogst in bossen

  Duurzaam beheerde bossen leveren ons heel wat diensten, waaronder de productie van de hernieuwbare grondstof hout. Maar door de toenemende vraag naar hout bestaat het risico dat te veel wordt geoogst en de draagkracht van het ecosysteem overschreden wordt. Dan kunnen zowel productiviteit als biodiversiteit daaronder lijden.

  Dit rapport verkent de effecten van houtoogst op een bosecosysteem, en deelt de Vlaamse bossen in volgens draagkracht voor oogst van stamhout, tak- en tophout, strooisel en stobben.

   

 • Berk en kwaliteitshout: een uitgesloten huwelijk?

  "In 2012 startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen met Inverde het KOBE-project 'Starten met QD – Beheer van berk'. KOBE staat voor KennisOndersteuning bij Beheer en Economie van natuur-, groen- en bosdomeinen."


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster