In de praktijk: ecowijken


In juni 2012 startte de afdeling Ruimtelijke Planning van de Ugent in opdracht van het ANB aan een studie ecowijken. Het project liep 1 jaar en bestond uit twee grote luiken. In een eerste deel werd er een omschrijving opgemaakt van een ecowijk, een inventarisatie van ecowijken en ten slotte werden knelpunten en opportuniteiten van ecowijkprojecten omschreven. In een tweede deel werden 20 voorbeelden uit binnen- en buitenland gebundeld.

> Download deel A: Ecowijken. definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden (pdf - 4,62 MB)
> Download deel B: Ecowijken. Inspirerende voorbeelden (pdf - 7,66 MB)


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster