Infrastructuur - Integrale toegankelijkheid


Groengebieden zijn er voor iedereen; ook voor mensen met een handicap, ook voor ouderen die moeilijker te been zijn en ook voor bezoekers met een kinderwagen. Om dit te garanderen moet bij de inrichting en het beheer van groengebieden speciale aandacht besteed worden aan specifieke eisen waardoor deze mensen een park, een bos of een natuurgebied kunnen bezoeken.Het vademecum Integrale toegankelijkheid bevat praktische richtlijnen om bij het beheer van een park of een andere openbare groene ruimte in te spelen op de noden van iedereen. De meeste van deze richtlijnen zijn ook bruikbaar in bossen en natuurgebieden.

 

Het werk bestaat uit drie grote delen.

1. Inleiding

In de inleiding wordt onder meer uitgelegd wat nu precies bedoeld wordt met integrale toegankelijkheid. Ook worden hier de verschillende algemene types van handicaps en de noden van de verschillende bezoekers van een park op een rijtje gezet.

2. Deel twee: praktische richtlijnen verbeteren toegankelijkheid

Het tweede en meest belangrijke deel bevat dan de praktische richtlijnen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van parken. Ze worden opgesplitst in vier grote groepen: richtlijnen om de bereikbaarheid (openbaar vervoer, parking…), de betreedbaarheid (de toegang) en de bruikbaarheid (wandelpaden, parkmeubilair, bruggen…) van het park en de informatievoorziening in (wegwijzers, informatieborden…) en over (website, informatiefolders…) het park te verbeteren.

3. Deel drie: verslag terreinbezoeken rolstoelgebruiker

In het laatste deel wordt aan de hand van foto’s verslag uitgebracht van verschillende terreinbezoeken met een rolstoelgebruikster. Bij deze terreinbezoeken werd niet alleen gelet op de behoeften van rolstoelgebruikers bij een bezoek aan een park, ook de integrale toegankelijkheid voor de andere doelgroepen werd gescreend.

 

Het Vademecum Integrale Toegankelijkheid kan je hier downloaden (pdf-document).

Meer info over het Vademecum Integrale Toegankelijkheid van Parken kan je opvragen bij Eva Troch - eva.troch@vlaanderen.be


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster