Water - Technisch vademecum

 

Het beheer van parken moet, voor zover het in de mogelijkheden van de beheerder ligt, bijdragen tot het integrale waterbeheer. Concreet betekent dit het beperken van verhard oppervlak, het opbouwen van infiltratiecapaciteit, de vrije loop van stromende waters en het tegengaan van ontwatering.
De technische vertaling van richtlijnen in verband met waterbeheer in parken volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer vind je in het Technisch Vademecum Water.

Het vademecum bestaat uit 4 delen.

Deel 1. Inleiding

Hier wordt het vademecum gekaderd binnen de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer.

Deel 2. Theoretische achtergronden

In dit deel wordt een ruimere toelichting gegeven bij de aquatische ecologie.

Deel 3. Technisch beheer

In dit deel vind je de concrete beheermaatregelen voor 7 thema’s namelijk waterkwaliteit, waterkwantiteit, oevers, visstandbeheer, beheer van overige fauna, beheer van flora en grondwaterbeheer. 

Deel 4. Literatuur en bijlagen

Het Technisch Vademecum Water kan je online bestellen.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster