Projecten

2B Connect - meer biodiversiteit op bedrijventerreinen


Op 4 januari 2016 startte het Europese project 2B Connect. 2B Connect zet zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensstreek België-Nederland. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en dieren. Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit.

> Meer info 

 

eco2eco - ecologie en economie in de bosbeheersector hand in hand

Op 1 juni 2016 werd het EU-Interregproject eco2eco goedgekeurd. De Vlaamse en Nederlandse projectpartners willen met dit project aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand kunnen gaan. Het project focust op de optimalisatie van houtproductie, zonder daarbij de ecologische aspecten uit het oog te verliezen. De partners willen bossen op een duurzame manier inschakelen in een bio-based economy en zo ook de lokale en regionale houtverwerkende bedrijven stimuleren. Het project loopt van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019 en krijgt voor 2.5 miljoen euro Europese steun toegekend.

> Meer info

 

GrasGoed zet maaisel in als innovatieve grondstof

Met het Interreg-project “GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof” zullen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal. Verschillende producten zullen getest worden in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

> Meer info


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster