Wetgeving en beleid van de groene ruimte

Tijdens de cursus bekijken we recente beleidskeuzes inzake de open ruimte en bespreken we de wetgeving in detail. We concentreren ons op het beleid en de wetgeving die gericht is op bos- en natuurbeheer en -behoud.

De cursus bestaat uit twee modules van telkens één dag.

Module 1: Boswetgeving en het nieuwe beheerplan
In deze module krijg je een overzicht van de recente evoluties in het bosbeleid. We besteden aandacht aan de toestand van onze bossen en het instrumentarium dat gebruikt wordt om de bossen te beschermen. Het Bosdecreet, deels geïntegreerd in het Natuurdecreet, en de verschillende uitvoeringsbesluiten komen aan bod. We gaan dieper in op het ontbossingsverbod en de nieuwe beheerplannen. Ook de regels inzake toegankelijkheid, houtverkoop en -exploitatie komen aan bod.

Module 2: Natuurwetgeving
In deze module krijg je een overzicht van de recente evoluties in het natuurbeleid. We lichten het (geïntegreerde) Natuurdecreet toe, inclusief de omzetting van de habitat- en vogelrichtlijn. We gaan dieper in op de uitvoeringsbesluiten die recent goedgekeurd zijn in het kader van het (nieuwe) natuurdecreet: de nieuwe subsidieregeling en de ambities inzake natuurbeheer gelinkt aan het nieuwe beheerplan. Vervolgens gaan we dieper in op het soortgericht natuurbeleid: het Soortenbesluit en de aanpak van invasieve exoten worden besproken. Hoe de overheid toezicht houdt en de regelgeving handhaaft, bespreken we op het einde van deze dag.

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingsuren voor MER-deskundigen biodiversiteit.

Details

  • Aantal dagen: 2
  • Doelgroep: iedereen die minstens af en toe met deze regelgeving te maken krijgt: eigenaars van natuur- of bosterreinen, personen die in het kader van vergunning- en adviesverlening m.b.t. de open ruimte in aanraking komen met wetgeving, zoals gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ambtenaren of leden van adviesraden. Verder richt deze opleiding zich tot juristen die zich verder willen bekwamen in deze wetgeving, studenten of afgestudeerden bosbekwaamheid/Natuurmanagement die hun opgedane kennis verder willen toetsen of nood hebben aan een stevige herhaling
  • Voorkennis: je hoeft absoluut geen specialist te zijn

Kostprijs

Prijs per module:

  • 95 euro
  • 85,50 euro | cursisten Natuurmanagement
  • 57 euro | studenten en werkzoekenden

Wie tegelijkertijd inschrijft voor de twee modules, geniet een korting van 10% en betaalt voor de twee modules samen:

  • 171 euro
  • 153,90 euro | cursisten Natuurmanagement
  • 102,60 euro | studenten en werkzoekenden

Om van deze korting te kunnen genieten, schrijf je je in via het inschrijvingsformulier 'Brussel - module 1 + module 2'

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2018 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2018 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2019. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster